ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

ගිණුම

මහනුවර ප්‍රදේශයේ සිට සිය විකාශන කයටයුතු සිදු කරන මෙම ඔන්ලයින් රේඩියෝ නාලිකාව සිය අසන්නන් සඳහා නොනවතින සහ රීමික්ස් සිට සාමාන්‍ය ගීත දක්වා පුලුල් පරාසයක විහිදුන ගීත විකාශනය කරති. එමෙන්ම එහි කතා සංදර්ශන, සම්මුඛ සාකච්ඡා සහ විනෝදාස්වාද සංදර්ශන ඇතුළු විවිධ තරුණයින් ඉලක්ක කරගත් වැඩසටහන් ද ඇතුළත් වේ.

සම්බන්ධවන්න

18, උඳුගොඩ, වත්තේගම, මහනුවර, ශ්‍රී ලංකාව
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්