ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

Me Nagarayaසජීවි
 • Saragi Asille
 • Seetha Santhosaya
 • Danena Thuru Maa
 • Sepalika Malai
 • MIHIRAVI
 • Warak Dakkoth
 • Denuwan Mawu Sinawe
 • Malakuth Thibuna
 • Kalpa Kalayak Pura-Remake

ගිණුම

Broadcasting from Sri Lanka, it is a radio dedicated to entertainment and music. It has a variety of programs, such as Walk With Birds and Evening Travel and plays music in a wide range of styles.

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

 • Walk With Birds
 • Morning Travel
 • Today Special
 • Be Cool
 • Evening Travel
 • Waiting Area
 • Top 10

සම්බන්ධවන්න

Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්