ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

K. J. Yesudas - MassTamilan.com - Kanne Kalaimane - MassTamilan.comසජීවි
 • Friendstamilmp3.com - Kannale Kadal
 • Friendstamilmp3.com - Kadhal Vanthathum Kanniyinullam
 • Friendstamilmp3.com - Enthan Nenjil Neengatha
 • K. J. Yesudas, S. Janaki - MassTamilan.com - Chinna Chinna Sol Eduthu - MassTamilan.com
 • Friendstamilmp3.com - Boopalam Isaikkum
 • Friendstamilmp3.com - Athisaya Nadamidum - Sirayil Pootha Chinna Malar
 • K. J. Yesudas, Vani Jairam - Pookkal Panineer
 • imaifm - Yetho Ninaivugal
 • Friendstamilmp3.com - Vellai Pura Ondru YENGUTHU [M&F]

ගිණුම

Based in Jaffna, in the north of Sri Lanka, this is a radio station that broadcasts in Tamil language. The programming of Imai FM Radio is focused on Tamil artists, singers and bands.

සම්බන්ධවන්න

Jaffna, Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්