ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

ගිණුම

ආසියානු මාධ්‍ය ජාලයේ හිමිකාරිත්වය යටතේ 1998 වර්ෂයේ ආරම්භ කළ Hiru FM මේ වනවිට දිවයින පුරා විකාශනය වන ජනප්‍රියම සිංහල ගුවන් විදුලි නාලිකාවකි. සංගීත වැඩසටහන් සහ රසාස්වාද වැඩසටහන් වලට ප්‍රචලිත මේ නාලිකාව මඟින් සංවිධානය කරන එළිමහන් සංගීත ප්‍රසංග ද තරුණ පරපුර අතර ජනප්‍රිය වීමට ඉවහල්ව ඇත.

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

 • සූරිය දැහැන
 • Breakfast Drive
 • සමනල පාලම
 • සිහින සිත්තරාවී
 • පටිරෝල්
 • සිද්ධාර්ථ ගෞතම

ප්‍රධාන වැඩසටහන් මෙහෙයවන්නන්

 • Vindana
 • Prasad
 • Nisali
 • Saga
 • Nidarshii

සම්බන්ධවන්න

තිස්පස්වන මහල , නැගෙනහිර කුළුණ , ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය , කොළඹ 01
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්