ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

ගිණුම

දිවයින පුරා ආවරණ ජාලය ව්‍යාප්තව ඇති ශක්ති FM බලයේ දෙවඟන යන අර්ථය ඇතිව ආරම්භ කරන ලද්දේ 1998 වර්ෂයේදීය. මහරාජා සමූහ ව්‍යාපාර යටතේ පාලනය වන ශක්ති FM දමිළ ගුවන් විදුලි නාලිකා අතර ප්‍රධාන තැනක් ගනී. ප්‍රවෘත්ති විකාශනයට අමතරව විනෝදාස්වාද වැඩසටහන් හා අධ්‍යාපන වැඩසටහන් වලටද ඉඩ වෙන්වෙන වන ලෙසට කටයුතු කරයි.

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

  • Hello Shakthi
  • Rathiriyin Sonthakaran
  • Idhayam Pesiyathey
  • Vanakkam Thayagam
  • Nila Choru
  • Kondattam
  • My Shakthi
  • Malarum Shakthi

සම්බන්ධවන්න

තැපැල් පෙට්ටිය 25, අරලිය උයන , දෙපානම, පන්නිපිටිය, ශ්‍රී ලංකාව
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්