ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

ගිණුම

තරු FM යනු සිංහල සහ හින්දි සංගීත වැඩසටහන් සහ ගීත ප්‍රචාරණ කටයුතු වල නිරතවන අන්තර්ජාලය හරහා සිය විකාශන කටයුතු සිදු කරන ශ්‍රී ලාංකීය ගුවන් විදුලි නාලිකාවකි. පුරා පැය විසිහතරක කාලය තුලම මෙම නාලිකාව සිය විකාශන කටයුතු සිදුකරනු ලැබේ.

උද්‍යෝග පාඨය

ඔබේ ප්‍රියතම සංගීත රේඩියෝව

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

  • ගී රැල්ල

Playlist

  • Morning Melodies

සම්බන්ධවන්න

යූනියන් පෙදෙස, කොළඹ 02
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්