ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

sanjana production - Cover Collectionසජීවි
 • Unknown - Gajaga Wannama ගජගා වන්නම EDM Mix Dj Remix Sri Lankan Traditional Music Mix
 • Unknown - Mayura Wannama මයුරා වන්නම EDM Mix Dj Remix Sri Lankan Traditional Music Mix
 • Unknown - Siva Thandawa (සිව තාණ්ඩව) Bass Remix _ Ravana Song Remix EDM Mix
 • Unknown - Waramathi Remix _ වරමාතී සුභ චරිතේ _ Prashasthi Remix_ Srilankan Traditional Song _ EDM Remix
 • Unknown - Best Of 2021 Mashup End Year Mashup 2021 EDM Remix _ Dj Remix_ Sinhala _ New Dj Remix _DJ Lalal
 • Unknown - Ninda Noyana Handawe Remix (නින්ද නොයන හැන්දෑවේ)_ Ranidu & Iraj _ EDM Remix _ Old Hits _ Dj Remix
 • Unknown - Ruduru Thuru Wadule Trap Remix ( රුදුරු තුරු වදුලේ) _ EDM Remix _ Sinhala Song _ DJ Remix_ 2022
 • Unknown - Wiyo Wu Pasuwai Danenne Remix (වියෝ වූ පසුවයි දැනෙන්නේ _ Slow Beat Remix _ EDM Remix _ DJ Remix 2022
 • Unknown - Pinna Male Remix Trap Bass Remix (පින්න මලේ ) _ EDM Remix _ Sinhala Dj Remix _ Old Songs _ Remix Dj

ගිණුම

පෞද්ගලික නාලිකාවක් ලෙසට ආරම්භ කරන ලද FM FM Tech Deiyo ගුවන් විදුලි නාලිකාව අන්තර්ජාලය හරහා විකාශනය වේ. සාමාන්‍ය ගුවන් විදුලි නාලිකාවකට වඩා වෙනස් ලෙසට තොරතුරු තාක්ෂණය සම්බන්ධ වැඩසටහන් නිතර විකාශනය කරන මෙම නාලිකාව විනෝදාස්වාද වැඩසටහන් ද රාත්‍රී කාලයේ විකාශනය කරයි.

උද්‍යෝග පාඨය

ලංකාවේ පැය විසිහතරම ඇහෙන අංක එකේ නාලිකාව

ප්‍රධාන වැඩසටහන් මෙහෙයවන්නන්

 • සංජන

සම්බන්ධවන්න

බදුල්ල , ශ්‍රී ලංකාව
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්