ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

Budun Wadiya Me Latha Walpola Dharmadasa Walpola (sirilaka radio)සජීවි
 • Amaradewa  mp3  Bodu bathi gee
 • Sasara Danawwe Apa Yana Gamane-W.D. Amaradewa-www.song.lk
 • ඔබත් පි්න දහම් කරන්න අයක්ද,එ‌ෙහනම් මේ බණ ටික අනිවාර්‌ෙයන් අහන්න සිරිලක රේඩියෝ ඉුදු බණ)
 • Guwan_Thalaye_Nisansalaye
 • Me_Bawayedi
 • Irata_Udin_Yanda_Nage
 • Peni_Kurullane
 • Ammawarunage_Lama_Giri_Mudunin
 • Mohen_Mulawela

ගිණුම

2021 වර්ෂයේ ආරම්භ කරන ලද සිරිලක රේඩියෝ මේ වනවිට අන්තර්ජාලය හරහා සිය විකාශන කටයුතු සිදු කරනු ලබයි. සුභාවිත සිංහල ගීත වලට වැඩි ඉඩක් ලබාදෙන අතර අධ්‍යාපනික සහ ආගමික වැඩසටහන්වලට ද සිය ගුවන් කාලය වෙන් කරන ජනප්‍රිය ගුවන් විදුලි නාලිකාවකි.

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

 • සිංහලෙන් දෙමළ
 • පෝදා බුදු බණ
 • අසිරිමත් බුදුබණ

සම්බන්ධවන්න

පුලතිසිගම , පොළොන්නරුව , ශ්‍රී ලංකාව.
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්