ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

Unknown - Punsanda reata avidin Niroshaසජීවි
 • Unknown - Behti Hawa sa tha woh Hindi song
 • Unknown - WAYO Iri Thalunu Wala by Amarasiri Peiris cover song
 • Unknown - Niwahal Sithuwili W D Amaradewa
 • Unknown - Inmaada sithuwam Kapuge
 • Unknown - Mal wattiyak wendeesiyak
 • Unknown - Walaatheerayen eha TM
 • Unknown - Aadara Sulange Samitha Mudunkotuwa
 • Unknown - Kara diya sulnagata Nirosha
 • Unknown - Awanka kamin ithaa

ගිණුම

ෂයින් රේඩියෝ ගුවන් විදුලි නාලිකාව 2015 වර්ෂයේ සිට අන්තර්ජාලය හරහා සිය විකාශන කටයුතු සිදුකරන ලබන නාලිකාවකි. විශේෂයෙන්ම එළිමහන් සංගීත සංදර්ශන සඳහා මාධ්‍ය අනුග්‍රහය ලබාදෙන නිසා ලොව පුරා විසිරී සිටින ලාංකික තරුණ තරුණියන්ට සංගීත සංදර්ශනවලට සවන් දීමට හැකි නාලිකාවක් ලෙසට ප්‍රචලිතය. ෂයින් රේඩියෝ ගාල්ල නගරයේ පිහිටි විකාශනාගාරයක සිට සිය මෙහෙයුම් සිදුකරනු ලබයි.

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

 • Music Night
 • DJ ෂයින්
 • ආදරණීය හැන්දෑව

ප්‍රධාන වැඩසටහන් මෙහෙයවන්නන්

 • ෂයින්

සම්බන්ධවන්න

ෂයින් රේඩියෝ ශ්‍රී ලංකා, අංක 6 , එලියට් පාර , ගාල්ල , ශ්‍රී ලංකාව
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්