ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

Api Ekama Pasaleසජීවි
  • ඒකාලේ අද කාලේ නාට්ටි
  • Waradi Karala Obama Hamada
  • Polruppawe
  • ආරම්භක පිතිකරු
  • අධික ‍කෙට්ටුව - සුව අරණ(2015.05.18)
  • Mage Amma Nowunata Dan
  • Kandulu Hurathal
  • Chooty Malli Podi Malli (Api Awama Balagamu) - 2015 12 02 (අපි ආවම බලාගමු)
  • Nidukin Inu Mana

ගිණුම

අටෝම්ස් ලංකා පුද්ගලික සමාගම විසින් 2013 වසරේ ආරම්භ කරන ලද මෙම මාර්ග ගත ගුවන් විදුලි නාලිකාව ප්‍රධාන වශයෙන් පුවත් නිවේදන කටයුතු සිදුකරයි. පුවත් විකාශනයේදී සත්‍ය , නිරවද්‍ය සහ අපක්ෂපාතී පුවත් සැපයීම ප්‍රමුඛ කරගත් සරු එෆ් එම් ඊට අමතරව දවස මුළුල්ලේ සංගීතමය වැඩසටහන්ද පවත්වාගෙන යයි.

උද්‍යෝග පාඨය

ඇත්ත දැනගන්න

සම්බන්ධවන්න

ගම්පහ, වේයන්ගොඩ , ශ්‍රී ලංකාව.
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්