ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

Top 20 Songs - M.G. Ramachandran, Sivaji Ganesan, Gemini Ganesan | Audio Jukebox | Tamil | HD Songsසජීවි
  • Deva love songs hits-1 _Audio jukebox

ගිණුම

පුන්නගයි එෆ්එම් ගුවන් විදුලි නාලිකාව පැය විසි හතර පුරාම දෙමළ ගීත සහ ඉහළ කොලිවුඩ් ගීත විකාශනය කරනු ලබන අන්තර්ජාලය හරහා විකාශනය වන නාලිකාවකි. අතිවිශිෂ්ට දෙමළ ගීත විකාශය කරන විවිධාකාර වැඩසටහන් රාශියක් අඩංගු වේ. රෙඩ් රෝස් මිඩියා නෙට්වර්ක් නම් පුද්ගලික ආයතනයකින් පාලනය වන මෙම නාලිකාව මේ වනවිට ලාංකීය තරුණ දමිළ ප්‍රජාව අතර ඉමහත් ප්‍රසිද්ධියක් උසුලන නාලිකාවකි.

උද්‍යෝග පාඨය

1st රේඩියෝ !

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

  • Morning Boost
  • Evening

ප්‍රධාන වැඩසටහන් මෙහෙයවන්නන්

  • නිලුක්ෂි
  • අනෝජ්
  • සයිදු
  • තුෂානි
  • බාලා
  • ටීනා

සම්බන්ධවන්න

කල්මුණේ , ශ්‍රී ලංකාව
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්