ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

Melody songs in tamil | இன்ப ராகங்கள்සජීවි
 • Ilayaraja Hits (Voice of Ilayaraja solo songs) - VOL
 • I DOLBY 5.1 I 32 BIT FLOAT I MDS Symphony (1) - I DOLBY 5.1 I 32 BIT FLOAT I MDS Symphony
 • Y2meta.app - Best collections of Kamalahasans super hit songs _ Ilaiyaraja _ Tamil melodies
 • onlymp3.to - பயணத த ன ப த க ட க த ண ட ம ப டல கள part 2 travel song traveling tamil songs
 • Pothikai Fm - Jingle
 • 1990 இளயரஜவன படல தகபப - 09 I 1990 ILYAYARAJA VOL
 • 80,90 களில் வெளிவந்த கிராமத்து காதல் பாடல்கள்__ village love songs__love hits (128kbps) - 80,90 களில் வெளிவந்த கிராமத்து காதல் பாடல்கள்__ village love songs__love hits
 • Pothikai Fm - Jingle
 • YT2mp3.info - SPB Tamil Hits _SPB Hits _RAJINI HITS _ILAYARAJA Tamil Hits_Ilayaraja Hits _Ilayaraja 80s Hits _

ගිණුම

අන්තර්ජාලය ඔස්සේ විකාශනය වන දෙමළ මාධ්‍ය ගුවන් විදුලි නාලිකාවක් වන මෙම නාලිකාව සිය විකාශන කටයුතු ආරම්භ කර ඇත්තේ 2020 වර්ෂයේ සිටය. දෙමළ ගීත වාදන වැඩසටහන් සහ පුවත් විකාශන කටයුතු මෙම නාලිකාව දවස පුරා සිදු කරයි.

උද්‍යෝග පාඨය

ලංකාවේ අංක එකේ අන්තර්ජාල විකාශන නාලිකාව

ප්‍රධාන වැඩසටහන් මෙහෙයවන්නන්

 • ශිෆාන් රනිෆ්
 • මයුරිකා

සම්බන්ධවන්න

අංක 70/7, කුරුමන්කාඩු , වව්නියාව , ශ්‍රී ලංකාව
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්