ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

90s tamil love songs best of collection melodies songs MSD TAMIL - 90s tamil love songs best of collection melodies songs MSD TAMILසජීවි
 • S.P.B சபபர ஹட படலகள - S.P.B சபபர ஹட படலகள
 • Isaignani Super Hits of S P Balasubrahmanyam S Janaki - Volume 2 Ilaiyaraaja Tamil Songs
 • Maestro Super Hits of Kamal Haasan | Isaignani Ilaiyaraaja | 80's and 90's | Evergreen Tamil Songs
 • Rj Nafeera - Jingle
 • SPB romantic special songs _ S.P.B love songs _ SBP special songs _ உள்ளம் கவரும் காதல் பாடல்கள் (128kbps) - SPB romantic special songs _ S.P.B love songs _ SBP special songs _ உள்ளம் கவரும் காதல் பாடல்கள்
 • Rj Nafeera - Jingle
 • கிராமத்து மண்வாசனை மிகுந்த காதல் பாடல்கள்...love hits songs80_s90_s choices (128kbps) - கிராமத்து மண்வாசனை மிகுந்த காதல் பாடல்கள்...love hits songs80_s90_s choices
 • Pothikai Fm - Jingle
 • ILAYARAJA DRUMS HITS SONGS இளயரஜ டரமஸ ஹடஸ HIGH QUALITY AUDIO - ILAYARAJA DRUMS HITS SONGS இளயரஜ டரமஸ ஹடஸ HIGH QUALITY AUDIO

ගිණුම

අන්තර්ජාලය ඔස්සේ විකාශනය වන දෙමළ මාධ්‍ය ගුවන් විදුලි නාලිකාවක් වන මෙම නාලිකාව සිය විකාශන කටයුතු ආරම්භ කර ඇත්තේ 2020 වර්ෂයේ සිටය. දෙමළ ගීත වාදන වැඩසටහන් සහ පුවත් විකාශන කටයුතු මෙම නාලිකාව දවස පුරා සිදු කරයි.

උද්‍යෝග පාඨය

ලංකාවේ අංක එකේ අන්තර්ජාල විකාශන නාලිකාව

ප්‍රධාන වැඩසටහන් මෙහෙයවන්නන්

 • ශිෆාන් රනිෆ්
 • මයුරිකා

සම්බන්ධවන්න

අංක 70/7, කුරුමන්කාඩු , වව්නියාව , ශ්‍රී ලංකාව
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්