ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

Unknown - Tamil Hits IlayarajaTamil Hits Ilayaraja 80s Hits SPB [29hK]සජීවි
 • Unknown - BEST OF 10 [2cXv]
 • Unknown - Latest Hits Songs 2022 | Latest Tamil Songs| New Tamil Songs |Tamil New Songs 2022Audio Jukebox [29hx]
 • Unknown - SPB & VJ PART 1 [29gG]
 • Ilayaraja s Hits - Ilayaraja's Hits - (Sunanda's Songs) - T.Sinnakili, Paris. - VOL - 03 [29lE]
 • RJ SHIFAN RANIFF - You're Listening To [29Po]
 • Unknown - SPB & Janaki Duets Tamil Hits -2 [2cXz]
 • Unknown - சின்னக்குயில் சித்ரா மெலோடி சாங் [2cXB]
 • RJ SHIFAN RANIFF - You're Listening To [29Po]
 • Unknown - 90s Hits | vol 6 | Mid Melodies | SPB Hits | Mano Hits | [2dOY]

ගිණුම

අන්තර්ජාලය ඔස්සේ විකාශනය වන දෙමළ මාධ්‍ය ගුවන් විදුලි නාලිකාවක් වන මෙම නාලිකාව සිය විකාශන කටයුතු ආරම්භ කර ඇත්තේ 2020 වර්ෂයේ සිටය. දෙමළ ගීත වාදන වැඩසටහන් සහ පුවත් විකාශන කටයුතු මෙම නාලිකාව දවස පුරා සිදු කරයි.

උද්‍යෝග පාඨය

ලංකාවේ අංක එකේ අන්තර්ජාල විකාශන නාලිකාව

ප්‍රධාන වැඩසටහන් මෙහෙයවන්නන්

 • ශිෆාන් රනිෆ්
 • මයුරිකා

සම්බන්ධවන්න

අංක 70/7, කුරුමන්කාඩු , වව්නියාව , ශ්‍රී ලංකාව
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්