ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

YT2mp3.info - Chandrababu Hitsසජීවි
 • MDS ரசகனன வரபபம 01 I MDS FANS DESIRE 01 I ILAYARAJA I 5.1 DOLBY I MDS SYMPHONY
 • 29 September 2022
 • 90s melody songs #ilayaraja # deva 90sமெலடி மெட்டுக்கள்
 • YT2mp3.info - 1975
 • Pothikai Fm - Jingle
 • YT2mp3.info - சங்கர் கணேஷ் கிராமத்தை கலக்கிய தெம்மாங்கு பாடல்கள்
 • YT2mp3.info - 80 s மனதை கொள்ளைக் கொண்ட மிட் நைட் மசாலா பாடல்கள் volume
 • Pothikai Fm - Jingle
 • YT2mp3.info - best of 2000 tamil  super hit songs __Lotus musics _ audio jukebox (1)

ගිණුම

අන්තර්ජාලය ඔස්සේ විකාශනය වන දෙමළ මාධ්‍ය ගුවන් විදුලි නාලිකාවක් වන මෙම නාලිකාව සිය විකාශන කටයුතු ආරම්භ කර ඇත්තේ 2020 වර්ෂයේ සිටය. දෙමළ ගීත වාදන වැඩසටහන් සහ පුවත් විකාශන කටයුතු මෙම නාලිකාව දවස පුරා සිදු කරයි.

උද්‍යෝග පාඨය

ලංකාවේ අංක එකේ අන්තර්ජාල විකාශන නාලිකාව

ප්‍රධාන වැඩසටහන් මෙහෙයවන්නන්

 • ශිෆාන් රනිෆ්
 • මයුරිකා

සම්බන්ධවන්න

අංක 70/7, කුරුමන්කාඩු , වව්නියාව , ශ්‍රී ලංකාව
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්