ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

Edward Jayakodi/Niranjala Sarojani - Mitin Mudaheraසජීවි
  • Sanath Nandasiri - Sahasak Pethum
  • neela wickramasingha - daruwo ethi
  • Prins Udaya Priyantha - Vilanda Kavoo
  • Victar Rathnayaka - Deiwayogaya
  • Flashback - Sudu Pata
  • Vijaya Kumaratunga - eka warak
  • Manjula Warnakulasuriya - Etha Dilisena
  • iraaj - oba hinda
  • Kalpana Nayanamadu - Ashawari (Original Version)

ගිණුම

Radio Plus is an internet radio station that broadcasts from Colombo. It play a selection of Sinhala music, including the best from the past decades and the current music hits.

සම්බන්ධවන්න

Colombo, Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්