ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

prasanga Thisera - mindadaසජීවි
  • Rookantha Gunathilake - anatha maruthe
  • nalin perera - bambarindu
  • Edward Jayakody - me mal yaye
  • nalin perera - narilathamale
  • niranjala sarojini - sihinayaki oba
  • namal udugama - apa hamuveema
  • Radio Plus - Radio Plus Hits Sri Lanka
  • namal udugama - sithe susum
  • Chandana Liyanarachchi - Pol Ruppawe

ගිණුම

Radio Plus is an internet radio station that broadcasts from Colombo. It play a selection of Sinhala music, including the best from the past decades and the current music hits.

සම්බන්ධවන්න

Colombo, Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්