ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

Milton Mallawaarachchi - Sanden Ehaසජීවි
  • Indrajith Dolamulla - Duras Wannata - Re Make
  • Rohana Siriwardhana - Lowe Koi Katath
  • Rajiv Sebesthiyan - veeduru mal
  • Anjalin  Gunathilaka - Situ Medure Ho
  • Pradeepa Darmadasa - Neka Uyan
  • Keerthi Pasquel - Nil Upuli
  • Dumal Warnakulasooriya, Chandika Lilan - Diyawanna Kumariye
  • Athula Adikari - Hada Handala- Re Make
  • Lakshman Hilmi - Mila Karanna

ගිණුම

Radio Plus is an internet radio station that broadcasts from Colombo. It play a selection of Sinhala music, including the best from the past decades and the current music hits.

සම්බන්ධවන්න

Colombo, Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්