ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

ගිණුම

Next FM බහුජන මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වයකින් යුතු ගුවන් විදුලි නාලිකාවක් ලෙස ක්‍රියාකරනු ලැබේ. මීඩියා හවුස් ජාත්‍යන්තර සමාගම 2017 දී ආරම්භ කරන ලද මෙම ගුවන් විදුලි නාලිකාවට අන්තර්ජාලය හරහා සවන්දීමේ පහසුකම් ඇත.

උද්‍යෝග පාඨය

ශ්‍රී ලංකාවේ පළමු බහුජන මාධ්‍ය ගුවන් විදුලි නාලිකාව

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

  • දේශාභිමානි ගීත
  • පත්තර සිරස්තල
  • දේශීය හා විදේශීය කාලින සිදුවීම්
  • උදැසන වැඩසටහන (ගීත)
  • මධ්‍යහන පුවත්
  • ගීත වැඩසටහන
  • විනෝද වැඩසටහන
  • සර්වාගමික වැඩසටහන

ප්‍රධාන වැඩසටහන් මෙහෙයවන්නන්

  • ශිරාල්

සම්බන්ධවන්න

අංක 359, ලෙස්ලි රණගල මාවත , කොළඹ 08, ශ්‍රී ලංකාව.
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්