ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

ගිණුම

2015 වර්ෂයේ ආරම්භ කල මේ පුද්ගලික ගුවන් විදුලි නාලිකාව ලංකාව පුරා පැවැත්වෙන සජීවී සංගීත ප්‍රසංග විකාශනය කිරීමට තමන්ගේ ගුවන් කාලය වෙන් කරනු ලබයි. සිය වෙබ් අඩවිය මගින් රසිකයන්ට ඒවා බාගත කිරීමේ අවස්ථාවද ලබා දී ඇත.

උද්‍යෝග පාඨය

ලංකාවේ එකම හිට් එක

ප්‍රධාන වැඩසටහන් මෙහෙයවන්නන්

  • ලක්ෂාන්

සම්බන්ධවන්න

අවිස්සාවේල්ල , ශ්‍රී ලංකාව
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්