ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

Mahesh Nish ft. Ashanthi de Alwis, Ravihans - Hirimal Wayasataසජීවි
 • Lion FM - K
 • Tilantha haìaíth - DJ Kush Personal Collection 11
 • Unknown - HITS OF 2019 | Year - End Mashup (Zack N Mashup) | Remix Songs 2019 | Sinhala Remix Songs
 • Himalayan - Hindiwi Kothanaka Ho Cover Song
 • Unknown - Saaritha (Remix) - Viraj Perera (ZacK N Remix) | Desawana Remix | Sinhala Remix Songs | Sinhala DJ
 • Lion FM - G
 • Unknown - ranidu
 • Unknown - Sansaraye Maa
 • Lion FM - Ithin Ma

ගිණුම

ලයන් එෆ් එම් යනු කුරුණෑගල පිහිටි පුද්ගලික ගුවන් විදුලි නාලිකාවකි. 2020 මැයි මාසයේ ආරම්භ කල මෙම නාලිකාව අන්තර්ජාලය හරහා සිය විකාශන කටයුතු සිදුකරන අතර ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල භාෂා දෙකෙන්ම පැය විසි හතරම විකාශන කටයුතු සිදු කරති. ඒ අතරින් Hip Hop සහ Pop සංගීතයට වැඩි කාලයක් වෙන් කරන නිසාවෙන් තරුණ ප්‍රජාව අතර ජනප්‍රිය නාලිකාවකි.

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

 • Request Show
 • ලයන් එෆ් එම් HOT HIT

ප්‍රධාන වැඩසටහන් මෙහෙයවන්නන්

 • Tilantha hansanath
 • Darshi
 • Sue jacintha
 • Nirmal

සම්බන්ධවන්න

ලයන් එෆ් එම් , සාරගම , කුරුණෑගල කොලනිය , කුරුණෑගල , ශ්‍රී ලංකාව
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්