ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

Lion FM - Gසජීවි
 • DJ Kush Personal Collection 60
 • Lion FM - H
 • Lion FM - Lion FM
 • Mihindu Ariyaratne - Obe Nethra Hamuwu Da [www.topsinhalamp3.com]
 • Sansaraye Maa
 • Lion FM - C
 • Bom Diggy (Remix) - DJ ZacK N | Zack Knight & Jasmin Walia | Desawana Remix | Hindi Remix Songs
 • Izzy ft Kaizer Kaiz - Thol Sayam Sinhala Rap Song - Izzy ft Kaizer Kaiz
 • Sandanari_Harsha_Withanage_Sarigama_lk

ගිණුම

ලයන් එෆ් එම් යනු කුරුණෑගල පිහිටි පුද්ගලික ගුවන් විදුලි නාලිකාවකි. 2020 මැයි මාසයේ ආරම්භ කල මෙම නාලිකාව අන්තර්ජාලය හරහා සිය විකාශන කටයුතු සිදුකරන අතර ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල භාෂා දෙකෙන්ම පැය විසි හතරම විකාශන කටයුතු සිදු කරති. ඒ අතරින් Hip Hop සහ Pop සංගීතයට වැඩි කාලයක් වෙන් කරන නිසාවෙන් තරුණ ප්‍රජාව අතර ජනප්‍රිය නාලිකාවකි.

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

 • Request Show
 • ලයන් එෆ් එම් HOT HIT

ප්‍රධාන වැඩසටහන් මෙහෙයවන්නන්

 • Tilantha hansanath
 • Darshi
 • Sue jacintha
 • Nirmal

සම්බන්ධවන්න

ලයන් එෆ් එම් , සාරගම , කුරුණෑගල කොලනිය , කුරුණෑගල , ශ්‍රී ලංකාව
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්