ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

SM(Maha) 6සජීවි
 • Sonduriya Premiya
 • Sanda Nawath
 • Bola Thekka Nende
 • Upul Nuwan Vidaha Milton Mallawarachchi Sarigama lk
 • Ra Eliya Kamal Wijesingha
 • ADJ MSG KND 7
 • Gamata Kalin Hiru
 • SM(Maha) 5
 • Oba Ma Hamuwe Nam

ගිණුම

On air since 2013, Krushi Radio is a radio station dedicated to agriculture that broadcasts from Sri Lanka. Its programming includes shows such as Agri Hub, Crop Clinic, and Lunch Time Radio.

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

 • Lunch Time Radio
 • Crop Clinic
 • Agri Hub

සම්බන්ධවන්න

Gannoruwa, Peradeniya 20400, Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්