ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

SHASHIKA NISANSALA - SANDA RETA RETAසජීවි
  • Magesitha Piri Thibenne
  • Obage Hada Magemai [www.topsinhalamp3.com]
  • ASIMITHU ST_ID  01
  • MILTON MALLAWAARACHCHI - RAN RASU RAAWE
  • PINBARA MAUBIME
  • ROOKANTHA GUNATHILAKA - INDUNIL GANGULAL
  • M.S.FERNANDO - DILI DILI DILISENA
  • PRIYA SURIYASENA - PATHUM PIRILAA
  • Muwamadhahase

ගිණුම

Located in Kalutara, Sri Lanka, Radio Kalutara is a radio station that was established in 2012. It features a mix of entertainment, news, music and information, aiming to serve the Sri Lankan community spread across the country.

සම්බන්ධවන්න

No.102, Galle Road,, Athagama, Kalutara, Sri Lanka
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්