ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

0002_Bandungatha Paliboda palanayaසජීවි
 • NIHAL NELSON - Karuna Suwanda
 • Untitled - 1
 • NUWAN GUNAWARDENA - Pavi giyawe
 • VIJAYA KUMARATHUNGA - Karamba Yaye
 • NANDA MALANI - Kadamandiye dola
 • SHIHAN MIHIRANGA - Mata nela ganna
 • Untitled - 1
 • UMARIA SINGHAWANSHA - Bala welapemi
 • ANESLY MALEWANA - Goyam kapanawa

ගිණුම

ජාතික කෘෂිකර්ම නාලිකාව ලෙසට රටෙහි ආර්ථිකයට ශක්තියක් වෙමින් තිරසර කෘෂිකර්මාන්තය, වාරි කර්මාන්තය, ධීවර කර්මාන්තය, පශු සම්පත් ආශ්‍රිත කර්මාන්ත, අධ්‍යාපනය මෙන්ම වෘත්තීය අධ්‍යාපනය ද ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ සංවර්ධනය කිරීම සඳහාම සුවිශේෂීව කැපවුණු ගුවන් විදුලි නාලිකාවක් ලෙසින් 2021 වර්ෂයේ ආරම්භ වූ හරිත Radio කෘෂි වැඩසටහන් වලට අමතරව කාලීන සහ ආගමික වැඩසටහන් ද විකාශනය කරයි.

උද්‍යෝග පාඨය

හරිත Radio - ජාතික කෘෂිකර්ම නාලිකාව

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

 • භවතරණ
 • ජිවිතාර්ථ
 • සාර සභාව

සම්බන්ධවන්න

ශ්‍රී ලංකාව
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්