ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

Satya Yamini, Tejaswini, Srivardhini, Aditi Bhavaraju, Roshini JKV - Tum Tum (From සජීවි
  • BJ_PfRd8Xxo
  • kJQP7kiw5Fk
  • ccw - bhwtLTw
  • fnIyLSQ - 93M
  • Lassana
  • Vijay, Sunidhi Chauhan - Selfie Pulla
  • njcxsTCSOqQ
  • Ed Sheeran - Shape Of You (Lyrics) [j_KK3edwDZM].m4a
  • Dilo - Hada Gassuna

ගිණුම

යූ ටියුබ් නාලිකාවකට සමගාමිව 2022 වර්ෂයේ ආරම්භ කල දර්ෂිත FM පුද්ගලික ගුවන් විදුලි නාලිකාව සිංහල , දෙමළ , ඉංග්‍රීසි යන භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම ගීත ප්‍රචාරණය සිදුකරයි. ආනමඩුව ප්‍රදේශයේ සිට අන්තර්ජාලය හරහා දිවයින පුරා විකාශන කටයුතු සිදු කරයි.

සම්බන්ධවන්න

ආනමඩුව , ශ්‍රී ලංකාව
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්