ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

Lassanaසජීවි
  • kJQP7kiw5Fk
  • be nawathanna
  • Devi Sri Prasad, Baba Sehgal, Sharmila, Geetha Madhuri - Singam Dance
  • Supun Perera, Kanchana Anuradhi, Chamath Sangeeth - Naden
  • vxO1KgZuZ40
  • Ed Sheeran - Shape Of You (Lyrics) [j_KK3edwDZM].m4a
  • Satya Yamini, Tejaswini, Srivardhini, Aditi Bhavaraju, Roshini JKV - Tum Tum (From
  • Manalai (feat. Krishan Karunarathne)
  • ccw - bhwtLTw

ගිණුම

යූ ටියුබ් නාලිකාවකට සමගාමිව 2022 වර්ෂයේ ආරම්භ කල දර්ෂිත FM පුද්ගලික ගුවන් විදුලි නාලිකාව සිංහල , දෙමළ , ඉංග්‍රීසි යන භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම ගීත ප්‍රචාරණය සිදුකරයි. ආනමඩුව ප්‍රදේශයේ සිට අන්තර්ජාලය හරහා දිවයින පුරා විකාශන කටයුතු සිදු කරයි.

සම්බන්ධවන්න

ආනමඩුව , ශ්‍රී ලංකාව
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්