ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

S.P.Balasubramanium & S.Janaki - MassTamilan.com - Sivagami Nenapinile - MassTamilan.comසජීවි
 • S. P. Balasubrahmanyam - Aalamarathula_Sodi_Kili-[Masstamilan.in]
 • Anirudh Ravichander - MassTamilan.com - Thangame - MassTamilan.com
 • S.P Balasubrahmanyam - Poovil Vandu [Masstamilan.in]
 • Vijay Antony - MassTamilan.com - Oodathey Oodathey Nayangal - MassTamilan.com
 • S. P. Balasubrahmanyam & Vanijairam - MassTamilan.com - Mounamana Neram - MassTamilan.com
 • K. J. Yesudas - Vaana Mazhai Pole-[TamilDaDa.Info]
 • Jayadev, Rajalakshmi - MassTamilan.com - Nenjangootil Neeye - MassTamilan.com
 • (Pendu-Jatt.Com) - Nallavarkellam Sakchikagal (PenduJatt.Com)
 • Anirudh, Shakthisri Gopalan - MassTamilan.com - Kadhal Kan Kattudhe - MassTamilan.com

ගිණුම

බිග් එෆ් එම් යනු යාපනයට නව අත්දැකීමක් වන අතර ඔවුන්ට අවැසි වන්නේ අන් අයට වඩා වෙනස් ආකාරයේ වැඩසටහන් වලට මුල පිරීමටය . සවන්දෙන්නන් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා ගුවන්විදුලියක් තම සවන්දෙන්නන්ට ඔවුන් භුක්ති විඳීමට කැමති වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් බිග් එෆ් එම් ඔවුන්ගේ සවන්දෙන්නන් සමඟ මනා සම්බන්ධකම් පවත්වයි.

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

 • DJ Party
 • Big 20
 • මකුටම් 2.0

ප්‍රධාන වැඩසටහන් මෙහෙයවන්නන්

 • ශාරුක්
 • තයන්තන්
 • රූබිකා

සම්බන්ධවන්න

යාපනය,, ශ්‍රී ලංකාව.
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්