ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

S. P. Balasubrahmanyam - Thakida_Thathimi_Thanthana-[Masstamilan.in]සජීවි
 • Yuvan Shankar Raja, Sooraj Santhosh - MassTamilan.com - Kadhal Aasai - MassTamilan.com
 • Sreekanth Hariharan, Madhura Dhara Talluri - Unakaga-Masstamilan.In
 • S.P Balasubrahmanyam - Velli Salangaigal [Masstamilan.in]
 • S.P Balasubrahmanyam - Poovil Vandu [Masstamilan.in]
 • S. P. Balasubrahmanyam - Naan_Uppu_Vikka_Pona-[TamilDaDa.Info]
 • Justin Prabhakaran, Aishwarya Ravichandran, Sid Sriram - MassTamilan.org - Pularaadha - MassTamilan.org
 • Sid Sriram - MassTamilan.io - Unna Nenachu - MassTamilan.io
 • S. P. Balasubrahmanyam - MassTamilan.com - Naan Paadum - MassTamilan.com
 • AUD-20201008-WA0031

ගිණුම

බිග් එෆ් එම් යනු යාපනයට නව අත්දැකීමක් වන අතර ඔවුන්ට අවැසි වන්නේ අන් අයට වඩා වෙනස් ආකාරයේ වැඩසටහන් වලට මුල පිරීමටය . සවන්දෙන්නන් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා ගුවන්විදුලියක් තම සවන්දෙන්නන්ට ඔවුන් භුක්ති විඳීමට කැමති වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් බිග් එෆ් එම් ඔවුන්ගේ සවන්දෙන්නන් සමඟ මනා සම්බන්ධකම් පවත්වයි.

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

 • DJ Party
 • Big 20
 • මකුටම් 2.0

ප්‍රධාන වැඩසටහන් මෙහෙයවන්නන්

 • ශාරුක්
 • තයන්තන්
 • රූබිකා

සම්බන්ධවන්න

යාපනය,, ශ්‍රී ලංකාව.
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්