ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

K. J. Yesudas, S. Janaki - Uyire Uyire Urugathe [Masstamilan.in]සජීවි
 • Harish Sivaramakrishnan-Masstamilan.in - Veyyon Silli-Masstamilan.in
 • S. P. Balasubrahmanyam & S. Janaki - Maanam Idi Idikka [Masstamilan.in]
 • Neha Nair - Ippadi Oor Inbam-Masstamilan.In
 • S. P. Balasubrahmanyam, S. Janaki - MassTamilan.com - Vaanuyarntha Solaiyile - MassTamilan.com
 • Gv Prakash Kumar - Maara Theme-Masstamilan.In
 • Malaysia Vasudevan, K. S. Chithra - Kammakarai Oram [Masstamilan.in]
 • K.J.Yesudas & Chitra - MassTamilan.com - Karayaadha - MassTamilan.com
 • Harish Ragavendra - En Nenjil Ningalane- [Masstamilan.in]
 • Anirudh Ravichander & Gana Balachandar - Vaathi Coming-Masstamilan.In

ගිණුම

බිග් එෆ් එම් යනු යාපනයට නව අත්දැකීමක් වන අතර ඔවුන්ට අවැසි වන්නේ අන් අයට වඩා වෙනස් ආකාරයේ වැඩසටහන් වලට මුල පිරීමටය . සවන්දෙන්නන් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා ගුවන්විදුලියක් තම සවන්දෙන්නන්ට ඔවුන් භුක්ති විඳීමට කැමති වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් බිග් එෆ් එම් ඔවුන්ගේ සවන්දෙන්නන් සමඟ මනා සම්බන්ධකම් පවත්වයි.

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

 • DJ Party
 • Big 20
 • මකුටම් 2.0

ප්‍රධාන වැඩසටහන් මෙහෙයවන්නන්

 • ශාරුක්
 • තයන්තන්
 • රූබිකා

සම්බන්ධවන්න

යාපනය,, ශ්‍රී ලංකාව.
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්