ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

S. P. Balasubrahmanyam, S. Janaki - MassTamilan.com - Vaanuyarntha Solaiyile - MassTamilan.comසජීවි
 • S.Janaki - Naadham En Jeevane [Masstamilan.in]
 • Dhanush, Chinna Ponnu, Maghizhini - MassTamilan.com - Thappathan Theriyum - MassTamilan.com
 • Vishal Dadlani, Anirudh - MassTamilan.com - Aathi - MassTamilan.com
 • Neha Nair - Ippadi Oor Inbam
 • S. P. Balasubrahmanyam & Anirudh Ravichander-Kuttyweb.xyz - Chumma Kizhi-Kuttyweb.xyz
 • Nivas, Janaki Iyer - MassTamilan.com - Arumbey Ennai Kadathi - MassTamilan.com
 • Vijay, Sunidhi Chauhan - MassTamilan.com - Selfie Pulla - MassTamilan.com
 • Jithin Raj, D. Imman - MassTamilan.com - Virru Virru - MassTamilan.com
 • S.P.B, Chitra - MassTamilan.com - Kotttukali - MassTamilan.com

ගිණුම

බිග් එෆ් එම් යනු යාපනයට නව අත්දැකීමක් වන අතර ඔවුන්ට අවැසි වන්නේ අන් අයට වඩා වෙනස් ආකාරයේ වැඩසටහන් වලට මුල පිරීමටය . සවන්දෙන්නන් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා ගුවන්විදුලියක් තම සවන්දෙන්නන්ට ඔවුන් භුක්ති විඳීමට කැමති වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් බිග් එෆ් එම් ඔවුන්ගේ සවන්දෙන්නන් සමඟ මනා සම්බන්ධකම් පවත්වයි.

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

 • DJ Party
 • Big 20
 • මකුටම් 2.0

ප්‍රධාන වැඩසටහන් මෙහෙයවන්නන්

 • ශාරුක්
 • තයන්තන්
 • රූබිකා

සම්බන්ධවන්න

යාපනය,, ශ්‍රී ලංකාව.
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්