ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

Haricharan, Vaishali Jaishankar - MassTamilan.com - Adi Aathi - MassTamilan.comසජීවි
 • AUD-20201008-WA0010
 • K.J.Yesudas - MassTamilan.com - Kanavugale Kanavugale - MassTamilan.com
 • [TamilDaDa.Info] - Ennai Thodarendhu-[TamilDaDa.Info]
 • Saindhavi-Masstamilan.in - Ellu Vaya Pookalaye-Masstamilan.in
 • Sid Sriram, Shreya Ghoshal - MassTamilan.org - Anbae Peranbae - MassTamilan.org
 • Thalapathy Vijay & Anirudh Ravichander - Kutti Story-Masstamilan.In
 • Unni Menon & Sujatha - MassTamilan.com - Pudhu Vellai Mazhai - MassTamilan.com
 • Anirudh Ravichander - MassTamilan.com - Kalyaana Vayasu - MassTamilan.com
 • Anirudh, Siva Karthikeyan - MassTamilan.com - I'm So Cool - MassTamilan.com

ගිණුම

බිග් එෆ් එම් යනු යාපනයට නව අත්දැකීමක් වන අතර ඔවුන්ට අවැසි වන්නේ අන් අයට වඩා වෙනස් ආකාරයේ වැඩසටහන් වලට මුල පිරීමටය . සවන්දෙන්නන් ආකර්ෂණය කර ගැනීම සඳහා ගුවන්විදුලියක් තම සවන්දෙන්නන්ට ඔවුන් භුක්ති විඳීමට කැමති වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් බිග් එෆ් එම් ඔවුන්ගේ සවන්දෙන්නන් සමඟ මනා සම්බන්ධකම් පවත්වයි.

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

 • DJ Party
 • Big 20
 • මකුටම් 2.0

ප්‍රධාන වැඩසටහන් මෙහෙයවන්නන්

 • ශාරුක්
 • තයන්තන්
 • රූබිකා

සම්බන්ධවන්න

යාපනය,, ශ්‍රී ලංකාව.
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්