ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

S.Janaki - EelamMp3.Com - Yezhizai Geethamay [1d9w]සජීවි
  • EelamMp3.Com - TamilGood.Com - Mundhinam Parthene -Vaaranam Aayiram [1cRS]
  • www.eelammp3.com - Valar Pirai Enpathum - KJ Jesudas [1d7b]
  • EelamMp3.Com - EelamMp3.Com [1cXh]
  • EelamMp3.Com & TamilGood.Com - ILaiyaraja Golden Hits - Oho Megam Vanthatho [1cUY]
  • EelamMp3.Com - TamilGood.Com - Mandram Vantha [1cQx]
  • EelamMp3.Com & TamilGood.Com -ILaiyaraja Hits-Best of 90s - Maadathille Kanni Maadathile [1cPr]
  • www.eelammp3.com - www.eelammp3.com [1d7L]
  • www.eelammp3.com - Alaigalil Midhakkuthu - TamilTunes.com [1cEO]
  • EelamMp3.Com - Manaivi Amaivathellam...www.brownlankans.com [1cPf]

ගිණුම

2020 වර්ෂයේ ලාංකීය දමිළ රේඩියෝ නාලිකාවක් ලෙස ආරම්භ කල Aran FM මේ වනවිට සිය විකාශන කටයුතු සිදුකරන්නේ කුවේට් රාජ්‍යයේ සිට අන්තර්ජාලය හරහාය. ලාංකීය දමිළ ගීත මෙන්ම කොලිවුඩ් සංගීත වැඩසටහන් සඳහාද සිය ගුවන් කාලය තුල අවකාශ සපයන මෙම නාලිකාව දමිළ තරුණ ප්‍රජාව අතරේ ඉතා ප්‍රචලිතයි.

ප්‍රධාන වැඩසටහන්

  • Aran High bit

සම්බන්ධවන්න

කුවේට්
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්