ගුවන්විදුලියට සවන් දෙන්න, ඔබේ ප්‍රියතම ස්ථාන තෝරාගෙන ඒවා මෙහි සොයා ගන්න. ප්‍රධාන පිටුව වලින් ආරම්භ කරන්න!

Sinhala hymns - සිංහල ගීතිකාසජීවි
  • Holy Rosary - ශුද්ධවුු ජපමලය සහ දේව මාතා ප්‍රාර්ථනය
  • ශුද්ධාත්ම ගීතිකා
  • Pasku Geetha
  • Holy Hour
  • St.Anne's Hymn - සාන්ත ආනා උතුම් අම්මේ
  • St.Anne's Hymn - දේව දයා සාගරයේ
  • St.Anne's Hymn - ආදර සන්තානා අම්මෙ
  • St.Anne's Hymn - ලක් දෙරණ
  • St.Anne's Hymn - මහ රළ නංවන

ගිණුම

ශ්‍රී ලංකාවේ ලාභ නොලබන කතෝලික ඔන්ලයින් රේඩියෝව ලෙසට නම් දරා ඇති මෙම ගුවන් විදුලි නාලිකාව පැය විසිහතර මුළුල්ලේ අන්තර්ජාලය හරහා සිය විකාශන කටයුතු සිදු කරනු ලබයි. ප්‍රධාන ලෙසම යාච්ඤාවන් සහ දේව මෙහෙයන් සඳහා සිය ගුවන් කාලය වෙන් කල ද අනෙකුත් කතෝලික ආගමික වැඩසටහන්ද මෙහි විකාශය වේ.

සම්බන්ධවන්න

වෙන්නප්පුව , ශ්‍රී ලංකාව
තව පෙන්වන්න අඩුවෙන් පෙන්වන්න

සියලු අදහස් දැක්වීම්